top of page

Timesteps

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een cognitieve prothese voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Beoogd wordt bij te dragen aan zelfredzaamheid, door het prospectief- en retrospectief geheugen te ondersteunen. 

Dementie is een ingrijpende hersenaandoening en zorgt voor cognitieve achteruitgang. De problemen die worden ondervonden door mensen met dementie op jonge leeftijd lopen erg uiteen. In dit onderzoek wordt toegespitst op het verlies van dagstructuur en routine. Doordat het cognitieve vermogen ernstig wordt aangetast, hebben mensen met dementie op jonge leeftijd problemen met tijdsbesef, het vooruit kunnen plannen van zaken en het zich kunnen herinneren wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. Het aannemen van een dagritme en navigeren door de activiteiten gedurende de dag wordt hierdoor steeds moeilijker. 

De designbenadering is Research through Design (RtD) op basis van het Design Research Framework .. Mensen met dementie op jonge leeftijd worden betrokken als co-creator. Het is niet vanzelfsprekend dat jonge mensen met dementie kunnen participeren als co-creator in een ontwerponderzoek. Hier is rekening mee gehouden in het uitvoeren van het onderzoek door het gebruik van empathie tools. 

De uitkomst is een smartphone met een speciaal ontworpen Android besturingssysteem waarbinnen widgets geplaatst kunnen worden. De smartphone is onderdeel van een ecosysteem in huis waarmee het prospectief- en retrospectief geheugen ondersteund wordt. De onderliggende design choices zijn gebaseerd op de resultaten uit het iteratieve proces. De uitkomst is echter nog niet getest samen met de doelgroep. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen dat de “cognitieve prothese” daadwerkelijk bijdraagt aan zelfredzaamheid van JMD. 

Door Tim van Santen

(klik door naar zijn paper voor verdere informatie of kijk op www.timesteps.nl).

bottom of page